Home / Theater / 【BDISO】 AKB48 – AKB48 大島優子卒業コンサート in 味の素スタジアム

【BDISO】 AKB48 – AKB48 大島優子卒業コンサート in 味の素スタジアム

AKB48 – AKB48 大島優子卒業コンサート in 味の素スタジアム 〜6月8日の降水確率56%(5月16日現在)、てるてる坊主は本当に効果があるのか?〜
AKB48 – AKB48 Ooshima Yuuko Sotsugyou Concert in Ajinomoto Stadium ~6-gatsu 8-ka no Kousui Kakuritsu 56% (5-gatsu 16-nichi Genzai), Teruterubouzu wa Hontou ni Kouka ga Aru no ka?~ [2014.10.29]

ALFAFILE
ISO / Blu-ray / Disc1
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part01.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part02.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part03.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part04.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part05.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part06.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part07.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part08.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part09.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part10.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part11.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part12.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part13.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part14.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part15.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part16.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part17.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part18.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part19.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part20.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part21.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part22.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part23.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part24.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part25.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part26.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part27.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part28.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc1.BDISO.part29.rar
ISO / Blu-ray / Disc2
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part01.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part02.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part03.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part04.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part05.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part06.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part07.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part08.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part09.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part10.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part11.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part12.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part13.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part14.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part15.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part16.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part17.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part18.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part19.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part20.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part21.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part22.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part23.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part24.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part25.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part26.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part27.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part28.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part29.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part30.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part31.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part32.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part33.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc2.BDISO.part34.rar
ISO / Blu-ray / Disc3
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part01.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part02.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part03.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part04.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part05.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part06.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part07.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part08.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part09.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part10.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part11.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part12.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part13.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part14.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part15.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part16.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part17.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part18.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part19.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part20.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part21.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part22.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part23.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part24.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part25.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part26.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part27.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part28.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part29.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part30.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part31.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part32.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part33.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part34.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part35.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part36.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part37.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part38.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part39.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part40.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part41.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part42.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc3.BDISO.part43.rar
ISO / Blu-ray / Disc4
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part01.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part02.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part03.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part04.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part05.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part06.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part07.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part08.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part09.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part10.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part11.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part12.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part13.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part14.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part15.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part16.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part17.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part18.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part19.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part20.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part21.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part22.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part23.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part24.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part25.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part26.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part27.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part28.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part29.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part30.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part31.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part32.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part33.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part34.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part35.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part36.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc4.BDISO.part37.rar
ISO / Blu-ray / Disc5
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part01.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part02.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part03.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part04.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part05.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part06.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part07.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part08.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part09.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part10.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part11.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part12.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part13.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part14.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part15.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part16.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part17.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part18.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part19.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part20.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part21.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part22.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part23.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part24.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part25.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part26.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part27.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part28.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part29.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part30.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part31.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part32.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part33.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part34.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part35.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part36.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part37.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part38.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc5.BDISO.part39.rar
ISO / Blu-ray / Disc6
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part01.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part02.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part03.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part04.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part05.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part06.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part07.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part08.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part09.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part10.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part11.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part12.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part13.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part14.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part15.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part16.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part17.rar
AKB48.Yuko.Graduation.Disc6.BDISO.part18.rar
ALFAFILE
140607 Oshima Yuko Graduation Concert in Ajinomoto Stadium 720p BDrip
ALFAFILE
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part01.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part02.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part03.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part04.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part05.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part06.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part07.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part08.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part09.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part10.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part11.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part12.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part13.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part14.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part15.rar
AKB48.Yuko.Graduation.BDRip.part16.rar
ALFAFILE

AKB48大島優子、有終の美。
2014年6月8日、大島優子のAKB48としての約8年間を締めくくるにふさわしい舞台「大島優子卒業コンサート in 味の素スタジアム」が開催された。
会場内はチームK大島優子の卒業を祝福するかのように一面グリーンのフラッグに包まれた。目の前に広がるその光景は圧巻!AKB48の大島優子の有終の美を見逃すな!
なお、スペシャルBOXにはメモリアルコレクションとして雨で2日目が中止となった「AKB48単独 春コン in 国立競技場~思い出は全部ここに捨てていけ!~」、AKB48としての本当に最後の活動となる「AKB48大島優子卒業公演」の3公演を一挙に収録!

■スペシャルBlu-ray BOX Disc 1&2 
大島優子卒業コンサート in 味の素スタジアム~6月8日の降水確率56%(5月16日現在)、
てるてる坊主は本当に効果があるのか?~
01.overture 
02.泣きながら微笑んで 
03.ヘビーローテーション 
04.会いたかった
05.Everyday、カチューシャ 
06.フライングゲット 
07.少女たちよ 
08.愛しきライバル
09.ハートの脱出ゲーム  
10.君は気まぐれ 
11.Bガーデン
12.あなたがいてくれたから
13.スキャンダラスに行こう! 
14.僕とジュリエットとジェットコースター
15.週末Not yet 
16.重力シンパシー 
17.言い訳Maybe 
18.イビサガール 
19.ナギイチ
20.ロックだよ、人生は. 
21.メロンジュース 
22.未来とは? 
23.オキドキ
24.AKBフェスティバル 
25.ひこうき雲 
26.教えてMommy 
27.昨日よりもっと好き
28.After rain 
29.君のことが好きだから 
30.青春の稲妻 
31.エンドロール
32.1994年の雷鳴 
33.禁じられた2人 
34.RIVER 
35.ファースト・ラビット
36.大声ダイヤモンド 
37.さよならクロール 
38.ギンガムチェック 
39.約束よ
―ENCORE―
EN01.今日までのメロディー 
EN02.草原の奇跡 
EN03.支え
EN04.前しか向かねえ 
EN05.ヘビーローテーション 
EN06.ラブラドール・レトリバー
(DVD・Blu-ray共通) Disc1.M01~M25 / Disc2.M26~EN06 

■スペシャルBlu-ray BOX Disc 3
メモリアルコレクション 2014.03.29
AKB48単独 春コン in 国立競技場~思い出は全部ここに捨てていけ!~
01.overture 
02.転がる石になれ 
03.ファースト・ラビット 
04.会いたかった
05.Everyday、カチューシャ 
06.重力シンパシー 
07.アイドルの夜明け
08.初日 
09.呼び捨てファンタジー 
10.ただいま 恋愛中 
11.Only today
12.BINGO! 
13.青春ガールズ 
14.最終ベルが鳴る 
15.ボーイフレンドの作り方
16.くまのぬいぐるみ 
17.彼女になれますか? 
18.手をつなぎながら
19.前しか向かねえ 
20.GIVE ME FIVE! 
21.Baby ! Baby ! Baby !
22.君のことが好きだから 
23.君と虹と太陽と 
24.僕のYELL
25.Confession 
26.ごめんね ジュエル 
27.心の端のソファー 
28.背中から抱きしめて
29.夕陽を見ているか? 
30.AKBフェスティバル 
31.ひこうき雲
32.泣きながら微笑んで 
33.言い訳Maybe 
34.ずっと ずっと 
35.ラッキーセブン 
36.清純フィロソフィー 
37.オネストマン 
38.僕たちの紙飛行機 
39.RESET
40.回遊魚のキャパシティ 
41.AKB48 
42.大声ダイヤモンド 
43.UZA
44.掌が語ること 
45.真夏のSounds good !
46.フライングゲット
47.さよならクロール
48.ポニーテールとシュシュ
49.ギンガムチェック
50.ヘビーローテーション
51.桜の花びらたち
―ENCORE―
EN01.ラブラドール・レトリバー
EN02.少女たちよ
EN03.After rain
EN04.恋するフォーチュンクッキー
(DVD)Disc3.M01~M31 / Disc4.M32~EN04  (Blu-ray)Disc3.M1~EN04

■スペシャルBlu-ray BOX Disc 4
メモリアルコレクション2014.06.09 AKB48大島優子卒業公演
01.overture 
02.マンモス 
03.最終ベルが鳴る 
04.ボーイフレンドの作り方
05.偉い人になりたくない 
06.狼とプライド 
07.リターンマッチ
08.初恋泥棒 
09.ごめんね ジュエル 
10.おしべとめしべと夜の蝶々
11.19人姉妹の歌 
12.泣きながら微笑んで 
13.Stand up 
14.Cool girl
15.回遊魚のキャパシティ 
16.会いに行こう 
17.シャムネコ
18.メロスの道 
19.支え 
20.ギンガムチェック 
21.Everyday、カチューシャ
22.今日までのメロディー 
23.草原の奇跡  
24.ヘビーローテーション
(DVD)Disc5.M01~M19 / Disc6.M20~EN24  (Blu-ray)Disc4.M1~M24

■スペシャルBlu-ray BOX Disc 5&6
メイキング&特典映像
・Making of 春コン in 国立競技場
・Making of 大島優子卒業コンサート in 味の素スタジアム
・支え~メンバーと最後の握手会~
・大島優子へのメッセージ
・YUKO OSHIMA DOCUMENTARY

About Nogizaka

I am a Female from Tokyo. Open The link of AlfaFile and Buy a Premium. The only way To Support Me . Thanks ! AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・乃木坂46・欅坂46 and much more Stay with Us!

Check Also

【バラエティ番組】190823 STU48 – STUでんつ!#72.mp4

190823 STU48 – STUでんつ! ep72190823 STUdentsu! ep72.mp4Size: 338.4 MB | Duration: 00:21:29 | Video: 1280×720, …